Socialt arbejde i nye medier

Center for Digital Pædagogik har ved brug af bl.a. talkiings chatløsning fået mere end 25 kommuner og organisationer i gang med en digitalpædagogisk indsats, som muliggør en hurtig og fleksibel kontakt til lokale børn og unge i sårbare og udsatte positioner. Læs mere om CfDP her

Vi er overbevist om, at vi når nogle unge, som vi ikke når ellers. Vi når ud til dem, der måske ikke har mod på at spørge deres lærer eller snakke med deres forældre

Digitalpædagogisk indsats på flere områder

Udover at benytte chat, sms og gruppechat ind i det opsporende og forebyggende arbejde, har Center For Digital Pædagogik også arbejdet med mediet som et redskab direkte i det behandlende arbejde med de børn og unge, som indgår i en indsats i kommunen eller organisationen. På den måde bliver det digitale ikke kun en måde at nå målgruppen, men også et supplement til værktøjskassen i praksis.

Bliv klædt på til en digital indsats

Sammen med Center for Digital Pædagogik, kan talkiing hjælpe jer med en helhedsorienteret vej ind i arbejdet med digitale medier. Vi sørger for en sikker og gennemtestet platform, og Center for Digital Pædagogik klæder jer på, så jeres faglige kvalitet overføres til tilbuddet.